MINIDENT 70
Technológia výroby je na predaj.
Technické parametre

Pripojenie na sieť 230V, 50-60Hz
Menovitý príkon 1600 VA
Maximálny odpor siete 1,6 Ω
Maximálny výkon 560 W
Rtg. lampa OX 70 P
Veľkosť ohniska 0,8x0,8 mm
Snímkovacie hodnoty 70 kV-8 mA
Prestávka medzi snímkami 20 s
Indikácia žiarenia - optická, akustická
Maximálny expozičný čas 2 s
Pole ožiarenia/FSD Ø 60/200 mm
Celková filtrácia ekv 2,1 mm/A1
Hmotnosť 55 kg

Minident 70


Stomatologický röntgen umožňuje vykonávať intraorálnu a okluzívnu zubnú skiagrafiu. RTG komora s nastavenými parametrami 70 kV a 8 mA ako aj veľkosťou ohniska 0,8 mm zabezpečuje vysokokvalitné kontrastné snímky pri veľmi krátkych expozičných časoch a nízkej celkovej radiačnej dávke. Konštantnú kvalitu snímkov zabezpečuje aj elektronický obvod na vyrovnanie kolísania sieťového napätia. Únikové žiarenie komory je veľmi nízke a zodpovedá najprísnejším normám. Komora umožňuje vďaka svojim parametrom vykonávať snímkovanie s krátkymi časmi pri vynikajúcom kontrastnom zobrazení detailu, čím sa znižuje celková dávka žiarenia na pacienta. Obsluha a nastavenie prístroja je veľmi jednoduché.
Prístroj je pripravený na prácu s filmom aj počítačovou viziografiou.