zubné súpravy
CHIROMEGA
základ pre vašu ordináciu
DUET
NiKa

Produkcia

NK
 
SOLO
CART
MINIDENT 70
PRECISION FIRST
 

Profil spoločnosti• Spoločnosť CHIROMEGA s.r.o. vznikla v roku 2002.
• Orientuje sa na výrobu zubných súprav s elektricky ovládanými ventilmi, ktoré významne skracujú
čas, potrebný na ošetrenie pacienta.
• Spoločnosť má certifikovaný systém riadenia kvality podľa normy ISO 13485 a ISO 9001. Výrobky
spoločnosti sú vyrábané výhradne vo výrobnom závode na Slovensku pod priamym dohľadom
vedenia firmy.
• Výrobky sú schválené v zmysle direktívy 93/42 EEC majú udelenú CE značku.
• Spoločnosť vlastní autorské práva na systém zapojenia apex lokátora.
• Na zákazku a podľa individuálnych požiadaviek vyrábané súpravy nachádzajú uplatnenie na
teritóriách štátov: Slovensko, Česko, Rusko, Ukrajina, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Moldavsko,
Bulharsko, Lotyšsko, Arménsko, Albánsko. Nemecko, Indonézia, Švédsko, pričom počet krajín s
priamym zastúpením stále narastá.